Our games:

Interkosmos

Metamorphosis

R&D

Development Blog

Contact

contact@ovidworks.com | facebook.com/ovidworks | twitter.com/ovidworks

 

This page contains information about our R&D on narrative design in video games, with the support of NCBiR and the GameINN program. The results of our research will be shared in both Polish and English.

 

 

OVID WORKS Sp. z o.o. na podstawie Umowy o dofinansowanie nr. POIR.01.02.00-00-0122/17 z dnia 28.12.2017r. realizuje Projekt pt.: „Rozgałęzienia w Narracji Reaktywnej: projektowanie, zasady oraz narzędzia” (BiRST) w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (GameINN) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).

 

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego procesu produkcji pozwalającego na generowanie Interaktywnych Fabuł. Ich cechą jest łączenie treści statycznych i dynamicznych, wysoka reaktywność gry ze szczególnym naciskiem na dialogi oraz tworzenie odczucia unikalnego doświadczenia nawet przy wielokrotnym podejściu do gry.

 

 Przedmiotem projektu są dwa obszary badań:

 

  1. Obszar Doświadczeń, który koncentruje się na zrozumieniu w jaki sposób gracz doświadcza historii, jak odpowiednio ją tworzyć,
  2. Obszar Produkcyjny, którego celem jest stworzenie narzędzi wspierających proces zarządzania zasobami oraz zawartością gry w trakcie produkcji.

 

Planowane do osiągnięcia efekty to rozwiązania modelujące ścieżkę gracza w rozgałęzionej narracji na podstawie własnych badań dotyczących psychologii wyboru, sposobu komunikacji wyborów, implementacja modułu Zarządzania Odpowiedziami Postaci w celu zapewnienia odpowiedniej reaktywności doświadczenia oraz utworzenie narzędzi wspierających ustalenie poziomu satysfakcji danej gałęzi narracji.

 

 

Wartość projektu: 2 364 148,00 PLN

 

Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 364 148,00 PLN

 

Wartość dofinansowanie z EFRR: 1 790 353,60 PLN

 

Lata realizacji projektu: 2018 – 2019

 

 

Osoba kontaktowa: Jacek Dębowski – Prezes Zarządu

 

Kontakt: jacek.debowski@ovidworks.com; tel.: +48 505 104 641

 

 

Aktywne linki instytucji oraz poświęcone programowi, z którego realizowany jest projekt:

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

https://www.poir.gov.pl/

 

http://www.ncbr.gov.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy Policy

©2016 - Ovid Works. All rights reserved.