Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

This page contains information about our R&D on narrative design in video games, with the support of NCBiR and the GameINN program. The results of our research will be shared in both Polish and English.

OVID WORKS S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie nr. POIR.01.02.00-00-0122/17 z dnia 28.12.2017r. realizuje Projekt pt.: „Rozgałęzienia w Narracji Reaktywnej: projektowanie, zasady oraz narzędzia” (BiRST) w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (GameINN) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).


Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego procesu produkcji pozwalającego na generowanie Interaktywnych Fabuł. Ich cechą jest łączenie treści statycznych i dynamicznych, wysoka reaktywność gry ze szczególnym naciskiem na dialogi oraz tworzenie odczucia unikalnego doświadczenia nawet przy wielokrotnym podejściu do gry.

Przedmiotem projektu są dwa obszary badań:

  • Obszar Doświadczeń, który koncentruje się na zrozumieniu w jaki sposób gracz doświadcza historii,jak odpowiednio ją tworzyć,
  • Obszar Produkcyjny, którego celem jest stworzenie narzędzi wspierających proces zarządzania zasobami oraz zawartością gry w trakcie produkcji.

Planowane do osiągnięcia efekty to rozwiązania modelujące ścieżkę gracza w rozgałęzionej narracji na podstawie własnych badań dotyczących psychologii wyboru, sposobu komunikacji wyborów, implementacja modułu Zarządzania Odpowiedziami Postaci w celu zapewnienia odpowiedniej reaktywności doświadczenia oraz utworzenie narzędzi wspierających ustalenie poziomu satysfakcji danej gałęzi narracji.


Wartość projektu: 2 364 148,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 364 148,00 PLN
Wartość dofinansowanie z EFRR: 1 790 353,60 PLN
Lata realizacji projektu: 2018 – 2019
Osoba kontaktowa: Jacek Dębowski – Prezes Zarządu
Kontakt: office@ovidworks.com

Aktywne linki instytucji oraz poświęcone programowi, z którego realizowany jest projekt:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.poir.gov.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum