Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

Q1-Q2 2023

25. sierpień 2023


Witamy w drugiej połowie 2023!

Pierwsza połowa roku, czyli Q1 i Q2 2023r. to przede wszystkim:

  • Aktualizacje Interkosmosu 2000 oraz premiera gry na Steam VR i w Chinach
  • Aktualizacje Metamorfozy oraz działania wydawnicze wokół tytułu
  • Prace nad nowymi projektami – “Venexia” oraz inne
  • Przegląd opcji strategicznych

Interkosmos 2000

Interkosmos 2000 to ostatnia wydana przez Ovid Works gra komputerowa przeznaczona na urządzenia VR. Oryginalnie tytuł miał swoją premierę w 2022r. na platformie Meta Quest. Opierając się na bardzo dobrych recenzjach graczy oraz wykorzystując konstrukcję gry umożliwiającą jej dalszą rozbudowę, Ovid Works przeprowadził szereg działań mających wpływ na proliferację gry na nowych platformach i rynkach wraz z aktualizacjami. Wspomniane zmiany, takie jak nowe misje związane z nastawieniem luster w teleskopach Hubbla i Keplera, zachęcają “starych” graczy do powrotu do rozgrywki oraz zwiększają wartość tytułu dla nowych graczy.

„Interkosmos 2000” uczestniczył w akcjach promocyjnych, w tym tzw. „bundlach” (zestawach) na platformie sprzedażowej Oculus Quest Store, do których cyklicznie jesteśmy przez Metę zapraszani. Każda taka akcja promocyjna przynosi widoczny wzrost przychodu ze sprzedaży. W pozostałych tygodniach ilość sprzedawanych kopii gry pozostaje na niższym, stabilnym poziomie.

Oprócz tego gra została zaktualizowana o język chiński i wydana na platformie PICO, za co Ovid Works otrzymał, zgodnie z umową portowania podpisaną pomiędzy firmami, środki finansowe na pokrycie kosztów wspomnianego portowania. Rynek azjatycki przyjął grę bardzo pozytywnie – Interkosmos 2000 zdobył nagrodę w kategorii “Best VR Game” w Taipei Game Show w ramach konkursu “Indie game Award 2023”. W kontekście dystrybucji gry na rynkach azjatyckich warto wspomnieć o umowie wydawniczej z Plug-In-Digital. Firma ta posiada biuro w Hong-Kongu i szczyci się dużą znajomością azjatyckiej publiczności oraz dostępem do strategicznych partnerów. W związku z powyższym oczekujemy długoterminowego polepszenia wyników sprzedażowych nie tylko na rynkach europejskich, ale również azjatyckich, ze szczególnym naciskiem na Chiny.

Dodatkowo do aktualizacji gry o język chiński zrealizowanej przy współpracy z PICO, wspólnie z Diuną przeprowadziliśmy tłumaczenie gry na języki: hiszpański, francuski, niemiecki. Działanie to zostało zrealizowane w kontekście premiery tytułu na platformie Steam (PC VR).

Metamorfoza

W pierwszej połowie bieżącego roku prowadziliśmy intensywne prace mające na celu promocję “Metamorfozy”, do której uzyskaliśmy pełne prawa od byłego wydawcy All In! Games. W wyniku tych prac, jak również w wyniku analizy możliwego wykorzystania platformy Steam dla tytułów, które otrzymują istotną aktualizację, podjęliśmy decyzję o zrealizowaniu bezpłatnego dodatku do gry „Metamorfoza” w postaci dwóch nowych poziomów.

Jednocześnie rozpoczęliśmy negocjacje umowy wydawniczej z Untold Tales na wydawanie gry „Metamorfoza” na platformach PC i Nintendo Switch. Jednym ze sposobów na większą komercjalizację tytułu jest, w ocenie Zarządu, zarówno strategiczne „bundlowanie” gier z innymi – podobnymi lub po prostu popularnymi tytułami. Drugim ze sposobów jest odpowiednie przecenianie gry – odpowiednie w kontekście wartości % przeceny, jak również „timing” w kontekście realizowanych na danej platformie szerzej zakrojonych działań promocyjnych. W naszej ocenie Untold Tales posiada zarówno wiedzę, jak i odpowiednie relacje biznesowe, by sprostać obu wyzwaniom, zarówno na platformie PC, jak i Nintendo Switch. Drugim z wydawców, który wziął “Metamorfozę” pod swoje skrzydła, jest francuski dystrybutor Plug-In-Digital, który odpowiedzialny jest za dystrybucję gry na platformach i w krajach, gdzie gra nie była dotąd dostępna. “Metamorfoza” była również drugim najlepiej sprzedającym się tytułem w ramach bundla, zrealizowanego wspólnie z Fanatical.

Działania wydawnicze wokół tytułu wraz z jego aktualizacją zostaną ocenione pod kątem potencjalnej rentowności. Na tej podstawie podjęta zostanie w kolejnym kwartale decyzja o ewentualnym dalszym rozszerzeniu gry “Metamorfoza” o kolejne poziomy. Działanie to miałoby prowadzić do ponownego wydania gry w wersji rozszerzonej, którą można od nowa dyskontować.

Widoczne zainteresowanie tytułem wśród specjalistów z branży widoczne jest również za oceanem. Otrzymaliśmy propozycję rozpoczęcia rozmów z podmiotem z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w sprawie udzielenia płatnej licencji na stworzenie przez ten podmiot gry „Metamorfoza” w wersji na VR. Przedmiotem rozmów były warunki komercyjne: cena sprzedaży licencji oraz wartość procentowa przychodów z gry po jej wydaniu na urządzenia VR. Zwieńczeniem negocjacji było podpisanie listu intencyjnego ze wspomnianym podmiotem. Oczekiwana finalizacja rozmów w postaci umowy przekazania licencji oraz innych elementów ułatwiających realizację projektu VR-owego planowana jest na trzeci kwartał bieżącego roku.

Nowe tytuły

Z uwagi na intensywne prace nad już wydanymi grami, prace nad nowymi tytułami prowadziliśmy przede wszystkim w zakresie koncepcji i prototypowania oraz analizy potencjału każdej z planowanych gier.

Jednym z nich jest gra o roboczym tytule “Venexia”. Narracyjna gra z elementami typu stealth rozgrywająca się w Wenecji XVIII wieku posiada bardzo wiele unikalnych mechanik, takich jak system “masek”, który pozwala graczom podchodzić na różne sposoby do wielu wyzwań stawianych przez fabułę lub samą rozgrywkę. Wspólnie z Anshar Publishing udało nam się skrystalizować wizję projektu, który został pozytywnie oceniony przez Partnera. Spółka wyraziła zainteresowanie wsparciem produkcji celem jej wydania. Strony zawarły list intencyjny i wyraziły wolę kontynuowania rozmów celem podpisania umowy dotyczącej przyszłej współpracy w zakresie „Venexii”, po uprzednim ustaleniu oraz przeprowadzeniu negocjacji dotyczących jej aspektów formalno-prawnych oraz biznesowych.

Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu prac nad projektem “Faust”, z uwagi na niski komercyjny potencjał tytułu połączony z dużymi wymaganiami na nakłady produkcyjne.S Wiedza oraz prototypy które powstały podczas fazy pre-produkcji stanowią silną bazę do kolejnych produkcji studia.

Studio wypracowało koncepcję dwóch nowych tytułów: jednego opartego o komercyjną analizę zapotrzebowań graczy w kontekście “mocnych stron” studia, drugiego opartego na doświadczeniach z wydanych już gier. Będziemy o nich informować w jednej z kolejnych aktualizacji oraz w ramach komunikatów bieżących ESPI, w zależności od postępu prac, a także ramach opracowania i publikacji zaktualizowanej strategii Spółki na kolejne lata.

Prace nad nowymi tytułami planujemy zintensyfikować w drugiej połowie 2023r.

Przegląd opcji strategicznych

Po analizie wyników sprzedażowych oraz w kontekście planowania długoterminowego, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Celem rozpoczętego procesu jest wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, prowadzącego do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy Spółki.

Zarząd rozważa scenariusze dotyczące m.in.:
– sprzedaży aktywów lub poszczególnych segmentów operacyjnych Spółki,
– zmiany lub rozszerzenia profilu działalności,
– sprzedaży pakietu większościowego akcji Spółki przez głównych akcjonariuszy w celu pozyskania strategicznego inwestora

Zarząd rozważa również inne opcje strategiczne, które mogą zaistnieć w trakcie procesu. O kolejnych istotnych etapach procesu przeglądu opcji strategicznych będziemy informować w ramach komunikatów bieżących ESPI.