Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTubeThis page contains information about our R&D on narrative design in video games, with the support of NCBiR and the GameINN program. The results of our research will be shared in both Polish and English.


NEMESIS

OVID WORKS S.A. oraz REALMS DISTRIBUTION SP. Z O.O. na podstawie Umowy o dofinansowanie nr. POIR.01.02.00-00-0055/19 z dnia 31.12.2019r. realizują Projekt pt.: „Innowacyjny model rozgrywki on-line oparty o współdziałanie graczy z wykorzystaniem konceptu ” zdrajcy” ” w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (GameINN) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego rozwiązania modelu rozgrywki online opartego na wykorzystaniu konceptu zdrajcy i zaimplementowania go w funkcjonalnym demie. Model rozgrywki oparty będzie na grze planszowej “Nemesis” jednak zostanie zaprojektowany od nowa mając na uwadzę specyfikę medium jakim są gry komputerowe. Prace skupione będą na stworzeniu gry w oparciu o silnik Unreal Engine z pełną infrastrukturą wspierającą rozgrywkę z wieloma graczami.

Prace projektowe uwzględniają, między innymi, poniższe etapy: Analiza i adaptacja wybranych mechanik do nowego medium, Konstrukcja planszy/ statku, Stworzenie i iteracja mechanik rozgrywki wieloosobowej (w tym możliwość zdrady), interakcji ze statkiem, otoczeniem oraz wrogami, itp. Stworzenie i rozwój środowiska do gry wieloosobowej Planowanie wydanie gry w formie Early Access zależne jest rozwoju prac projektowych.

Wartość projektu: 5 016 100,50 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 5 016 100,50 PLN
Wartość dofinansowanie z EFRR: 3 769 206,10 PLN
Lata realizacji projektu: 2020 – 2021
Osoba kontaktowa: Jacek Dębowski – Prezes Zarządu
Kontakt: office@ovidworks.com


BIRST

OVID WORKS S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie nr. POIR.01.02.00-00-0122/17 z dnia 28.12.2017r. realizuje Projekt pt.: „Rozgałęzienia w Narracji Reaktywnej: projektowanie, zasady oraz narzędzia” (BiRST) w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (GameINN) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego procesu produkcji pozwalającego na generowanie Interaktywnych Fabuł. Ich cechą jest łączenie treści statycznych i dynamicznych, wysoka reaktywność gry ze szczególnym naciskiem na dialogi oraz tworzenie odczucia unikalnego doświadczenia nawet przy wielokrotnym podejściu do gry.

Przedmiotem projektu są dwa obszary badań:

  • Obszar Doświadczeń, który koncentruje się na zrozumieniu w jaki sposób gracz doświadcza historii,jak odpowiednio ją tworzyć,
  • Obszar Produkcyjny, którego celem jest stworzenie narzędzi wspierających proces zarządzania zasobami oraz zawartością gry w trakcie produkcji.

Planowane do osiągnięcia efekty to rozwiązania modelujące ścieżkę gracza w rozgałęzionej narracji na podstawie własnych badań dotyczących psychologii wyboru, sposobu komunikacji wyborów, implementacja modułu Zarządzania Odpowiedziami Postaci w celu zapewnienia odpowiedniej reaktywności doświadczenia oraz utworzenie narzędzi wspierających ustalenie poziomu satysfakcji danej gałęzi narracji.

Wartość projektu: 2 364 148,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 364 148,00 PLN
Wartość dofinansowanie z EFRR: 1 790 353,60 PLN
Lata realizacji projektu: 2018 – 2019
Osoba kontaktowa: Jacek Dębowski – Prezes Zarządu
Kontakt: office@ovidworks.com

Aktywne linki instytucji oraz poświęcone programowi, z którego realizowany jest projekt:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.poir.gov.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/


LISE

OVID WORKS S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie nr. POIR.01.02.00-00-0129/16 z dnia 24.03.2017r. zrealizował Projekt pt.: „Living Small Ethos in a Live Big Mythos: Opracowanie frameworku i wytycznych do prezentacji fabuły poprzez wykorzystanie efektu mikro-skali oraz interaktywnych mechanizmów służących zaangażowaniu i skupieniu uwagi gracza na warstwie narracyjnej” w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (GameINN) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).

Celem projektu było stworzenie innowacyjnego, nieliniowego systemu prezentacji fabuły. Innowacyjność rozwiązania polegała na prezentacji zawiłej, nieliniowej fabuły przy jednoczesnym braku implementowania nieinteraktywnych sekwencji, które narzucane na gracza zmuszały go do doświadczania warstwy narracyjnej w ściśle narzuconej formie. Fabuła, implementowana w świecie gry w formie dialogów, przedmiotów niosących wartość fabularną, czy monologów głównego bohatera, zaprezentowana została graczowi w formie nieintruzyjnej w czasie rzeczywistym, równolegle do działań podejmowanych przez gracza w świecie gry. Celem takiego rozwiązania było stworzenie ekosystemu, który da graczowi poczucie kontroli nad rozwojem wydarzeń i umożliwi jak największą immersję w wykreowanym świecie. W celu osiągnięcia powyższych efektów, częścią prac B+R nad LiSE było stworzenie ekosystemu, w którym główny bohater poruszał się w mikro-skali w odniesieniu do pozostałych aktorów warstwy narracyjnej.

Badania przemysłowe oraz prace rozwojowe pozwoliły aplikantowi zdefiniować zestaw wytycznych, które:

  • Usprawniły proces pre-produkcji narracyjnych doświadczeń interaktywnych opartych na narracji dwuwarstwowej (Dual Layer Narration) z wykorzystaniem mikro-skali.
  • Wsparły proces implementacji doświadczeń interaktywnych opartych na narracji dwuwarstwowej oraz mikro-skali, w tym do tworzenia produktów komercyjnych.

Wartość projektu: 1 278 269,61 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 278 269,61 PLN
Wartość dofinansowanie z EFRR: 953 719 PLN
Lata realizacji projektu: 2017 – 2018
Osoba kontaktowa: Jacek Dębowski – Prezes Zarządu
Kontakt: office@ovidworks.com

Aktywne linki instytucji oraz poświęcone programowi, z którego realizowany jest projekt:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
https://www.poir.gov.pl
http://www.ncbr.gov.pl