Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

O spółce

Władze Spółki

Zarząd

Jacek Dębowski, Prezes Zarządu 
Jacek Dębowski w 2009 r. ukończył studia na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, na kierunku  Electronics and Telecommunication – IT Systems, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W latach 2011 – 2012 r. odbył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie sprzedażą i wartością klienta organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Współzałożyciel Ovid Works.

Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami branży high-tech i gier wideo w zespołach składających się do 30 osób. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii zarówno dla rozwiązań biznesowych, jak i wdrożeń systemowych. Od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu i zarządza pracami działu R&D. Przykłady wiodących projektów badawczo-rozwojowych: opracowanie modelu ofertowania u operatora telefonii komórkowej; zaprojektowanie i wdrożenie mechanizmów bezpieczeństwa informacji u największego operatora telekomunikacyjnego w Polsce; zaprojektowanie platformy wymiany informacji i optymalizacji kosztów (kraje UE) dla producenta sprzętu medycznego. W latach 2008-2016 sprawował funkcję Business Strategy Consultant  (wcześniej Technology Analyst) w Accenture.

Jacek Chojecki, Wiceprezes Zarządu
Jacek Chojecki jest współzałożycielem studia Ovid Works. Posiada bogate doświadczenie w pracy z narracją i opowiadaniem historii oraz ponad 8-letnie doświadczenie w reżyserii filmowej i instalacjach wideo. Wybrane scenariusze, reżyseria filmów i instalacji filmowych – „Mora: Take 1” (2014) – eksperymentalna instalacja filmowa na Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji (Venice Biennale of Architecture) – „Rabbitz” (2013), scenariusz i reżyseria, 30 min, produkcja: HEAD, Elefant Films , RTS) – Filmy w stałej ekspozycji w Europejskim Centrum Solidarności (2013-2014). Doświadczenie w najnowszej produkcji i asystent reżysera w filmach – „Zaćma” – reż. Ryszard Bugajski – „Generał Nil” – reż. Ryszard Bugajski – „Drill, Baby Drill” – reż. Lech Kowalski. Od 2015 roku pracuje jako Game Director w Ovid Works i kieruje pracami działu R&D.

Rada Nadzorcza
Małgorzata Brauckmann-Sajkiewicz, Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Michał Kwiatkowski, Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Ludwiniak, Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Rosiński, Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Sielicki, Członek Rady Nadzorczej


Dokumenty korporacyjne


Statut Ovid Works S.A.
Odpis KRS Ovid Works S.A.


Dokument informacyjny


Ovid Works S.A. – dokument informacyjny z 9 lipca 2020 roku.
Ovid Works S.A. – dokument informacyjny z 14 stycznia 2022 roku.


Raporty ESPI

[15.2023]_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na NWZ, które odbyło się w dniu 16.02

[14.2023] – Ustalenie daty premiery gry “Interkosmos 2000″na platformie Steam.

[13.2023]_Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 16.02.2023
*Ovid Works_projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza
*Opinia Zarządu_projekt uchwały

[12.2023]_Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 16 lutego 2023 r.
*1 Ovid Works S.A. NWZ- ogłoszenie o zwołaniu
*2 Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał
*3 Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
*Załaczniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia pożyczek z Jackiem Dębowskim
*Załączniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia pożyczek z Jackiem Chojeckim

[11.2023]_Rozpoczęcie prac nad nowymi wersjami językowymi gry “Interkosmos 2000”

[10.2023]_Informacja o wynikach sprzedaży gry Interkosmos 2000

[9.2023]_Udzielenie Spółce pożyczki przez Członka Zarządu oraz informacja o całkowitej kwocie pożyczek udzielonych przez Członków Zarządu Spółce

[8.2023]_Udzielenie Spółce pożyczek przez Członków Zarządu oraz informacja o całkowitej kwocie pożyczek udzielonych przez Członków Zarządu Spółce

[7.2023]_Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
Zawiadomienie Art 19 MAR Jacek Chojecki

[6.2023]_Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
Zawiadomienie 1 z art 19 MAR Jacek Dębowski
Zawiadomienie 2 z art 19 MAr Jacek Dębowski

[5.2023]_Otrzymanie zawiadomień od znaczących akcjonariuszy o planowanej sprzedaży dodatkowej puli akcji Spółki

[4.2023]_Otrzymanie korekty zawiadomienia od osoby zobowiązanej
*Jacek Dębowski_Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR_zmiana

[3_2023]_Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Michał Kwiatkowski_Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR

[2.2023]_Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Jacek Dębowski_Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR

[1.2023] Informacja o wynikach sprzedaży gry Interkosmos 2000

[32.2022] Udzielenie Spółce pożyczek przez Członków Zarządu
[31.2022] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Jacek Chojecki-zawiadomienie z art 19 ust 1 MAR_1
[30.2022] Zmiana stanu posiadania
* Zawiadomienie_z_art_69_jacek_chojecki_Z
[29.2022] Zmiana stanu posiadania
* Zawiadomienie z art 69 jacek debowski_r_Z
[28.2022] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Jacek Chojecki_Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR
[27.2022] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Jacek Dębowski_Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR
[26.2022] Udzielenie Spółce pożyczek przez Członków Zarządu
[25.2022] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Zawiadomienie 1 z art 19 ust 1 MAR Jacek Dębowski_1
* Zawiadomienie 2 z art 19 ust 1 MAR Jacek Dębowski_1
[24.2022] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR Jacek Chojecki_1
[23.2022] Rozpoczęcie procedury spłaty pożyczki z dnia 15 kwietnia 2022 r.
[22.2022] Udzielenie Spółce pożyczek przez Członków Zarządu
[21.2022] Zawarcie umowy dotyczącej portowania gry Interkosmos 2000 w celu sprzedaży w PICO Store
[20.2022] Otrzymanie zawiadomień od znaczących akcjonariuszy o zakończeniu procesu budowy księgi zainteresowania nabyciem akcji
[19.2022] Otrzymanie zawiadomień od znaczących akcjonariuszy o wydłużeniu terminu budowy księgi zainteresowania nabyciem akcji
[18.2022] Informacja o stanie procesowania wniosku Emitenta o udzielenie dofinansowania przez NCBiR
[17.2022] Korekta raportu ESPI nr 16.2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie otrzymania zawiadomień od znaczących akcjonariuszy
[16.2022] Otrzymanie zawiadomień od znaczących akcjonariuszy o rozpoczęciu procesu budowy księgi zainteresowania nabyciem akcji
[15.2022] Zawarcie porozumienia ws. rozwiązania umowy o współpracy wydawniczej ze spółką All in! Games S.A. dot. gry Metamorphosis
[14.2022] Otrzymanie ostatniej płatności w ramach GameINN3
[13.2022] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR Jacek Chojecki
[12.2022] Komentarz Emitenta do transakcji ustanowienia zastawu rejestrowego na akcjach Prezesa Zarządu Spółki.docx
[11.2022] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR Jacek Dębowski
[10.2022] Wykaz akcjonariuszy pow. 5 % głosów na ZWZ
[9.2022] Ustalenie daty premiery gry Interkosmos 2000
[8.2022] Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A
* 1. Ovid Works S.A. ZWZ- ogłoszenie o zwołaniu
* 2. Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał
* 3. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
* 4. Ovid Works S.A. – Tekst jednolity Regulaminu RN
* 5. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
[7.2022] Ustalenie daty premiery gry “Nemesis: Distress”
[6.2022] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Zawiadomienie art.19 ust 1. MAR Jacek Chojecki_podpis
[5.2022] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Zawiadomienie art.19 ust 1. MAR Jacek Dębowski
[4.2022] Podpisanie umowy pożyczki
[3.2022] Zawarcie aneksu do umowy wydawniczej dotyczącej wydania i promocji gry „Nemesis: Distress”
[2.2022] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR_VGS
[1.2022] Zmiana stanu posiadania
* art. 69 ustawy o ofercie publicznej – sprzedaż akcji Ovid Works SA

[15.2021] Otrzymanie ostatniej płatności w ramach projektu Falling Star (Interkosmos 2000)
[14.2021] Zawarcie aneksu do umowy wydawniczej
[13.2021] Otrzymanie refundacji wydatków w ramach projektu realizowanego w związku z konkursem GameINN 3
[12.2021] Zawarcie umowy dotyczącej gry Interkosmos 2
[11.2021] Otrzymanie zaliczki w ramach projektu realizowanego w związku z konkursem GameINN 3
[10.2021] Wykaz akcjonariuszy pow. 5 % głosów na ZWZ
[9.2021] Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
* 1 Ovid Works S.A. ZWZ- ogłoszenie o zwołaniu_28_05_2020
* 2 Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał 28_05_2021
* 3 Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją 28_05_2020
[8.2021] Zmiana stanu posiadania
* Zawiadomienie Rockbridge TFI S.A._Zmiana stanu posiadania
[7.2021] Zmiana stanu posiadania
* Zawiadomienie VGS S.A._Zmiana stanu posiadania
[6.2021] Zawarcie umowy o ograniczeniu zbycia akcji na akcjach Emitenta
[5.2021]_Zmiana stanu posiadania
* 20210414_Ovid Works_art.69_Zawiadomienie_Dębowski_załącznik
[4.2021] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Zawiadomienie z art 19_Jacek Dębowski
[3.2021] Zmiana stanu posiadania
* 20210414_Ovid Works_art.69_Zawiadomienie_Chojecki_Załącznik
[2.2021] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Zawiadomienie z art 19 o sprzedazy akcji J.Chojecki
[1.2021] Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na NWZ

ESPI od 2020


[1.2023] Informacja o wynikach sprzedaży gry Interkosmos 2000

[32.2022] Udzielenie Spółce pożyczek przez Członków Zarządu
[31.2022] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Jacek Chojecki-zawiadomienie z art 19 ust 1 MAR_1
[30.2022] Zmiana stanu posiadania
* Zawiadomienie_z_art_69_jacek_chojecki_Z
[29.2022] Zmiana stanu posiadania
* Zawiadomienie z art 69 jacek debowski_r_Z
[28.2022] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Jacek Chojecki_Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR
[27.2022] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Jacek Dębowski_Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR
[26.2022] Udzielenie Spółce pożyczek przez Członków Zarządu
[25.2022] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Zawiadomienie 1 z art 19 ust 1 MAR Jacek Dębowski_1
* Zawiadomienie 2 z art 19 ust 1 MAR Jacek Dębowski_1
[24.2022] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR Jacek Chojecki_1
[23.2022] Rozpoczęcie procedury spłaty pożyczki z dnia 15 kwietnia 2022 r.
[22.2022] Udzielenie Spółce pożyczek przez Członków Zarządu
[21.2022] Zawarcie umowy dotyczącej portowania gry Interkosmos 2000 w celu sprzedaży w PICO Store
[20.2022] Otrzymanie zawiadomień od znaczących akcjonariuszy o zakończeniu procesu budowy księgi zainteresowania nabyciem akcji
[19.2022] Otrzymanie zawiadomień od znaczących akcjonariuszy o wydłużeniu terminu budowy księgi zainteresowania nabyciem akcji
[18.2022] Informacja o stanie procesowania wniosku Emitenta o udzielenie dofinansowania przez NCBiR
[17.2022] Korekta raportu ESPI nr 16.2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie otrzymania zawiadomień od znaczących akcjonariuszy
[16.2022] Otrzymanie zawiadomień od znaczących akcjonariuszy o rozpoczęciu procesu budowy księgi zainteresowania nabyciem akcji
[15.2022] Zawarcie porozumienia ws. rozwiązania umowy o współpracy wydawniczej ze spółką All in! Games S.A. dot. gry Metamorphosis
[14.2022] Otrzymanie ostatniej płatności w ramach GameINN3
[13.2022] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR Jacek Chojecki
[12.2022] Komentarz Emitenta do transakcji ustanowienia zastawu rejestrowego na akcjach Prezesa Zarządu Spółki.docx
[11.2022] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR Jacek Dębowski
[10.2022] Wykaz akcjonariuszy pow. 5 % głosów na ZWZ
[9.2022] Ustalenie daty premiery gry Interkosmos 2000
[8.2022] Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A
* 1. Ovid Works S.A. ZWZ- ogłoszenie o zwołaniu
* 2. Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał
* 3. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
* 4. Ovid Works S.A. – Tekst jednolity Regulaminu RN
* 5. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
[7.2022] Ustalenie daty premiery gry “Nemesis: Distress”
[6.2022] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Zawiadomienie art.19 ust 1. MAR Jacek Chojecki_podpis
[5.2022] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Zawiadomienie art.19 ust 1. MAR Jacek Dębowski
[4.2022] Podpisanie umowy pożyczki
[3.2022] Zawarcie aneksu do umowy wydawniczej dotyczącej wydania i promocji gry „Nemesis: Distress”
[2.2022] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR_VGS
[1.2022] Zmiana stanu posiadania
* art. 69 ustawy o ofercie publicznej – sprzedaż akcji Ovid Works SA

[15.2021] Otrzymanie ostatniej płatności w ramach projektu Falling Star (Interkosmos 2000)
[14.2021] Zawarcie aneksu do umowy wydawniczej
[13.2021] Otrzymanie refundacji wydatków w ramach projektu realizowanego w związku z konkursem GameINN 3
[12.2021] Zawarcie umowy dotyczącej gry Interkosmos 2
[11.2021] Otrzymanie zaliczki w ramach projektu realizowanego w związku z konkursem GameINN 3
[10.2021] Wykaz akcjonariuszy pow. 5 % głosów na ZWZ
[9.2021] Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
* 1 Ovid Works S.A. ZWZ- ogłoszenie o zwołaniu_28_05_2020
* 2 Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał 28_05_2021
* 3 Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją 28_05_2020
[8.2021] Zmiana stanu posiadania
* Zawiadomienie Rockbridge TFI S.A._Zmiana stanu posiadania
[7.2021] Zmiana stanu posiadania
* Zawiadomienie VGS S.A._Zmiana stanu posiadania
[6.2021] Zawarcie umowy o ograniczeniu zbycia akcji na akcjach Emitenta
[5.2021]_Zmiana stanu posiadania
* 20210414_Ovid Works_art.69_Zawiadomienie_Dębowski_załącznik
[4.2021] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Zawiadomienie z art 19_Jacek Dębowski
[3.2021] Zmiana stanu posiadania
* 20210414_Ovid Works_art.69_Zawiadomienie_Chojecki_Załącznik
[2.2021] Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Zawiadomienie z art 19 o sprzedazy akcji J.Chojecki
[1.2021] Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na NWZ

ESPI od 2020


Raporty EBI

EBI [5/2023]-Treść uchwał podjętych przez NWZ Ovid Works S.A.w dniu 16 lutego 2023 r.
* Treść podjętych uchwał
*Załaczniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia pożyczek z Jackiem Dębowskim
*Załączniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia pożyczek z Jackiem Chojeckim
*Opinia Zarządu

EBI [4/2023] -Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
*Ovid Works S.A._Raport za IV kwartał_2022 roku

EBI [3.2023]_Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 16.02.2023 r.
* Ovid Works_projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza
* Opinia Zarządu_projekt uchwały

EBI [2.2023]_Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 16 lutego 2023 r.
1 Ovid Works S.A. NWZ- ogłoszenie o zwołaniu
2 Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał
3 Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
*Załaczniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia pożyczek z Jackiem Dębowskim
*Załączniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia pożyczek z Jackiem Chojeckimhttps://ovidworks.com/1-tresc-podjetych-uchwal/[1.2023]_Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
[13.2022] Ovid Works S.A. Raport za III kwartał 2022 roku
* Ovid Works S.A. Raport za III kwartał 2022 roku
[12.2022] Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
[11.2022] Powołanie członka Rady Nadzorczej
* Michał Kwiatkowski_życiorys
[10.2022] Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
[9.2022]_Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta
* 20220817_Ovid_tekst jednolity Statutu
[8.2022]_Raport za II kwartał 2022r
* Ovid Works S.A._Raport za II kwartał_2022r
[7.2022] Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r.
* Załacznik do raportu EBI_ treść podjętych uchwał 30.06.2022
* Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej
[6.2022] Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A
* 1. Ovid Works S.A. ZWZ- ogłoszenie o zwołaniu
* 2. Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał
* 3. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
* 4. Ovid Works S.A. – Tekst jednolity Regulaminu RN
* 5. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
[5.2022] Raport roczny za 2021 r.
* 1. Ovid Works S.A._Raport roczny za 2021 r.
* 2. Ovid_Sprawozdanie Finansowe_2021_Cz1
* 3. Ovid_Sprawozdanie Finansowe_2021_Cz2
* 4. Sprawozdanie Zarządu Ovid Works S.A. z działalności za 2021 rok_2-jc-jd
* 5. Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2021 szb 1805.BES
[4.2022] Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 r.
[3.2022] Raport za I kwartał 2022
* Ovid Works S.A. Raport za I kwartał 2022r
[2.2022] Raport za IV kwartał 2021
* Ovid Works S.A. raport za IV kwartał 2021r
[1.2022] Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

[19.2021] Korekta raportu o zakończeniu subskrypcji akcji serii D
[18.2021] Raport za III kwartał 2021
* Ovid Works SA raport za III kwartał 2021 r.
[17.2021] Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego
[16.2021] Raport za II kwartał 2021
* Ovid Works S.A. raport za II kwartał 2021 r.
[15.2021] Zawarcie umowy na wprowadzenie
[14.2021] Objęcie akcji serii B Emitenta w wyniku ostatniego wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A
[13.2021] Korekta raportu za IV kwartał 2020
* 1 Ovid Works S.A. wykaz zmian do raportu okresowego za 01.10.2020-31.12.2020
* 2 Ovid Works S.A. raport za IV kwartał 2020 r. KOREKTA
[12.2021] Korekta raportu za III kwartał 2020
* 1 Ovid Works S.A. raport za III kwartał 2020 KOREKTA r.
* 2 Ovid Works S.A. wykaz zmian do raportu okresowego za 01.07.2020-30.09.2020
[11.2021] Korekta raportu za II kwartał 2020 r.
* 1 Ovid Works S.A. wykaz zmian do raportu okresowego za 01.04.2020-30.06.2020
* 2 Ovid Works S.A. raport za II kwartał 2020 r KOREKTA
[10.2021] Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 30.06.2021 r.
* Treść podjętych uchwał ZWZ 30.06.2021 r.
[9.2021] Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
* 1 Ovid Works S.A. ZWZ- ogłoszenie o zwołaniu_28_05_2020
* 2 Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał 28_05_2021
* 3 Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją 28_05_2020
[8.2021] Raport roczny za 2020
* 1. Ovid Works S.A. Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
* 2. Ovid Works S.A. Informacja dodatkowa za 2020 r.
* 3. Ovid Works S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r.
* 4. Ovid Works S.A. Raport roczny za 2020 r.
* 5. Ovid Works S.A. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania 2020-sig
[7.2021] Raport za I kwartał 2021 r.
* Ovid Works S.A. raport za I kwartał 2021 r.
[6.2021] Rejestracja zmian statutu Emitenta
* Tekst jednolity Statutu Emitenta na 12 maja 2021 r.
[5.2021] Zakończenie subskrypcji serii D
[4.2021] Zawarcie umowy z firma audytorską
[3.2021] Raport kwartalny
* Ovid Works S.A. raport za IV kwartał 2020 r.
[2.2021] Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021
[1.2021] Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
* Treść podjętych w dniu 12 stycznia 2021 r. uchwał

EBI od 2020

[1.2023]_Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
[13.2022] Ovid Works S.A. Raport za III kwartał 2022 roku
* Ovid Works S.A. Raport za III kwartał 2022 roku
[12.2022] Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
[11.2022] Powołanie członka Rady Nadzorczej
* Michał Kwiatkowski_życiorys
[10.2022] Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
[9.2022]_Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta
* 20220817_Ovid_tekst jednolity Statutu
[8.2022]_Raport za II kwartał 2022r
* Ovid Works S.A._Raport za II kwartał_2022r
[7.2022] Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r.
* Załacznik do raportu EBI_ treść podjętych uchwał 30.06.2022
* Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej
[6.2022] Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A
* 1. Ovid Works S.A. ZWZ- ogłoszenie o zwołaniu
* 2. Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał
* 3. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
* 4. Ovid Works S.A. – Tekst jednolity Regulaminu RN
* 5. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
[5.2022] Raport roczny za 2021 r.
* 1. Ovid Works S.A._Raport roczny za 2021 r.
* 2. Ovid_Sprawozdanie Finansowe_2021_Cz1
* 3. Ovid_Sprawozdanie Finansowe_2021_Cz2
* 4. Sprawozdanie Zarządu Ovid Works S.A. z działalności za 2021 rok_2-jc-jd
* 5. Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2021 szb 1805.BES
[4.2022] Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 r.
[3.2022] Raport za I kwartał 2022
* Ovid Works S.A. Raport za I kwartał 2022r
[2.2022] Raport za IV kwartał 2021
* Ovid Works S.A. raport za IV kwartał 2021r
[1.2022] Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

[19.2021] Korekta raportu o zakończeniu subskrypcji akcji serii D
[18.2021] Raport za III kwartał 2021
* Ovid Works SA raport za III kwartał 2021 r.
[17.2021] Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego
[16.2021] Raport za II kwartał 2021
* Ovid Works S.A. raport za II kwartał 2021 r.
[15.2021] Zawarcie umowy na wprowadzenie
[14.2021] Objęcie akcji serii B Emitenta w wyniku ostatniego wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A
[13.2021] Korekta raportu za IV kwartał 2020
* 1 Ovid Works S.A. wykaz zmian do raportu okresowego za 01.10.2020-31.12.2020
* 2 Ovid Works S.A. raport za IV kwartał 2020 r. KOREKTA
[12.2021] Korekta raportu za III kwartał 2020
* 1 Ovid Works S.A. raport za III kwartał 2020 KOREKTA r.
* 2 Ovid Works S.A. wykaz zmian do raportu okresowego za 01.07.2020-30.09.2020
[11.2021] Korekta raportu za II kwartał 2020 r.
* 1 Ovid Works S.A. wykaz zmian do raportu okresowego za 01.04.2020-30.06.2020
* 2 Ovid Works S.A. raport za II kwartał 2020 r KOREKTA
[10.2021] Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 30.06.2021 r.
* Treść podjętych uchwał ZWZ 30.06.2021 r.
[9.2021] Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
* 1 Ovid Works S.A. ZWZ- ogłoszenie o zwołaniu_28_05_2020
* 2 Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał 28_05_2021
* 3 Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją 28_05_2020
[8.2021] Raport roczny za 2020
* 1. Ovid Works S.A. Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
* 2. Ovid Works S.A. Informacja dodatkowa za 2020 r.
* 3. Ovid Works S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r.
* 4. Ovid Works S.A. Raport roczny za 2020 r.
* 5. Ovid Works S.A. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania 2020-sig
[7.2021] Raport za I kwartał 2021 r.
* Ovid Works S.A. raport za I kwartał 2021 r.
[6.2021] Rejestracja zmian statutu Emitenta
* Tekst jednolity Statutu Emitenta na 12 maja 2021 r.
[5.2021] Zakończenie subskrypcji serii D
[4.2021] Zawarcie umowy z firma audytorską
[3.2021] Raport kwartalny
* Ovid Works S.A. raport za IV kwartał 2020 r.
[2.2021] Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021
[1.2021] Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
* Treść podjętych w dniu 12 stycznia 2021 r. uchwał

EBI od 2020


Dematerializacja – ogłoszenia spółki 


V wezwanie
IV Wezwanie
III wezwanie
II wezwanie
I wezwanie

Walne Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A.
*1 Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał
*2 Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
*3 Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
*Ovid Works_projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.
* 1 Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał 30.06.2022
* 2 Ovid Works S.A. – pełnomocnitwo z instrukcją 30.06.2022
* 3 Ovid Works S.A. – liczba akcji liczba głosów 30.06.2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
* 1 Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał 28_05_2021
* 2 Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją 28_05_2020
* 3 Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów_28_05_2020
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 12 stycznia 2021 r.
* Ovid Works_projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza
* Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał 16_12_2020
* Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcja 16_12_2020
* Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów_16_12_2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 3 lipca 2020 r.


Dywidenda


Zarząd Ovid Works nie planuje wypłaty dywidendy w najbliższych latach. Wypracowany zysk Spółki zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.


Otoczenie rynkowe

Według firmy badawczej Newzoo wartość branży gier w 2019 r. wyniesie 152,1 mld USD. Z kolei według prognoz w 2020 r. gracze ze wszystkich platform mają wygenerować́ przychód o wartości 164,6 mld USD, z czego za ponad 50% tej kwoty przypadnie segmentowi gier PC i konsolom. Według ekspertów rynek gier w latach 2018-2022 będzie się rozwijał w tempie 9,6% rocznie.

Według prognoz łączny dochód ze sprzedaży oprogramowania i sprzętu VR w 2020 r. ma wynieść 37,7 mld USD, w tym 17,8 mld USD wartości sprzedaży samych urządzeń. Rynek VR wciąż jest młodą, dynamicznie rosnącą niszą rynkową. Charakteryzuje się ona relatywnie niską konkurencją i dynamicznie powiększającą się bazą sprzętu. 

Ovid Works jest dynamicznie rosnącą spółką rokrocznie zwiększającą swoje przychody i wartość. Studio dywersyfikuje swoją działalność poprzez wydawanie gier dostępnych na różne platformy, w tym VR.


Dane finansowe