Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

O spółce

Władze Spółki

Zarząd

Jacek Dębowski, Prezes Zarządu 
Jacek Dębowski w 2009 r. ukończył studia na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, na kierunku  Electronics and Telecommunication – IT Systems, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W latach 2011 – 2012 r. odbył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie sprzedażą i wartością klienta organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Współzałożyciel Ovid Works.

Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami branży high-tech i gier wideo w zespołach składających się do 30 osób. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii zarówno dla rozwiązań biznesowych, jak i wdrożeń systemowych. Od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu i zarządza pracami działu R&D. Przykłady wiodących projektów badawczo-rozwojowych: opracowanie modelu ofertowania u operatora telefonii komórkowej; zaprojektowanie i wdrożenie mechanizmów bezpieczeństwa informacji u największego operatora telekomunikacyjnego w Polsce; zaprojektowanie platformy wymiany informacji i optymalizacji kosztów (kraje UE) dla producenta sprzętu medycznego. W latach 2008-2016 sprawował funkcję Business Strategy Consultant  (wcześniej Technology Analyst) w Accenture.

Jacek Chojecki, Wiceprezes Zarządu
Jacek Chojecki jest współzałożycielem studia Ovid Works. Posiada bogate doświadczenie w pracy z narracją i opowiadaniem historii oraz ponad 8-letnie doświadczenie w reżyserii filmowej i instalacjach wideo. Wybrane scenariusze, reżyseria filmów i instalacji filmowych – „Mora: Take 1” (2014) – eksperymentalna instalacja filmowa na Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji (Venice Biennale of Architecture) – „Rabbitz” (2013), scenariusz i reżyseria, 30 min, produkcja: HEAD, Elefant Films , RTS) – Filmy w stałej ekspozycji w Europejskim Centrum Solidarności (2013-2014). Doświadczenie w najnowszej produkcji i asystent reżysera w filmach – „Zaćma” – reż. Ryszard Bugajski – „Generał Nil” – reż. Ryszard Bugajski – „Drill, Baby Drill” – reż. Lech Kowalski. Od 2015 roku pracuje jako Game Director w Ovid Works i kieruje pracami działu R&D.

Rada Nadzorcza
Małgorzata Brauckmann-Sajkiewicz, Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Michał Kwiatkowski, Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Ludwiniak, Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Rosiński, Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Sielicki, Członek Rady Nadzorczej


Dokumenty korporacyjne


Strategia Spółki z dnia 01.02.2024r.

Statut Ovid Works S.A.
Odpis KRS Ovid Works S.A.

Debiut na NewConnect

Wprowadzenie akcji Ovid Works S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect w dniu 31 lipca 2020 roku
Wprowadzenie 9.280.000 akcji serii A
Wprowadzenie 480.000 akcji serii B i 966.000 akcji serii D

Struktura kapitału zakładowego

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Dokument informacyjny


Ovid Works S.A. – dokument informacyjny z 9 lipca 2020 roku.
Ovid Works S.A. – dokument informacyjny z 14 stycznia 2022 roku.

Raporty ESPI 2024

[14.2024] Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 lipca 2024 r.

[13.2024]_Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2024 r. na żądanie akcjonariusza Spółki
*1.Ogłoszenie o zwołaniu WZ-uzupełnione
*2.Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał-uzupełnione
*3.Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją-uzupełnione
*4.Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów

[12.2024]_Zmiana stanu posiadania
*Zawiadomienie pismo_poniżej_5%_Ovid Works

[11.2024]_Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 9 lipca 2024 r.
*1.Ogłoszenie o zwołaniu WZ
*2.Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał
*3.Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
*4.Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
*5.Klauzula informacyjna

[10.2024]_Wykaz akcjonariuszy posiadających pow. 5 proc. liczby głosów na NWZ w dniu 21.05.2024

[9.2024]_Wydłużenie terminu zabezpieczeń w związku z zawartą umową przystąpienia do długu pieniężnego

[8.2024]_Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 21 maja 2024 r.
1.Ovid Works S.A. – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2.Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał
3.Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
4.Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
5.Klauzula informacyjna
Załaczniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Dębowskim
Załaczniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Chojeckim

[7.2024]_Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
*Zawiadomienie

[6.2024]_Zmiana stanu posiadania
*Zawiadomienie

[5.2024]_Aneksy do umów pożyczek udzielonych Spółce przez Członków Zarządu

[4.2024]_Zatwierdzenie przez Meta Platforms Technologies milestona Vertical Slice Build gry Everdream Valley w wersji na VR

[3.2024]_Informacja o wynikach sprzedaży gry Metamorfoza

[2.2024]_ Zawarcie umowy związanej z przystąpieniem do długu pieniężnego

[1.2024]_ Przyjęcie nowej strategii spółki
* Strategia_Ovid_Works_02.01.2024

Raporty ESPI 2023

[35.2023]_Aneksy do umów pożyczek udzielonych Spółce przez Członków Zarządu

[34.2023]_Zawarcie umowy z podmiotem zagranicznym z siedzibą w USA w zakresie licencji na grę Metamorphosis VR

[33.2023]_Zawarcie umowy z Mooneaters S.A. w zakresie udzielenia Emitentowi sublicencji na Opracowanie Gry Everdream Valley

[32.2023]_Wykaz akcjonariuszy posiadających pow. 5 proc. liczby głosów na NWZ w dniu 02.11.2023
* Treść uchwał NWZ OVID Works 02.11.2023_II część

[31.2023]_Informacja o wstępnych wynikach Spółki za 3 kwartał 2023 roku

[30.2023]_Wykaz akcjonariuszy posiadających pow. 5 proc. liczby głosów na pierwszej części NWZ 04.10.2023

[29. 2023]_Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ Spółki 04.10.2023 na żądanie
1.Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał_uzupełnienie
2.Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją_aktualizacja
3.Ovid Works S.A. – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_aktualizacja
4.Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
5.Klauzula informacyjna
6.Tekst jednolity Regulaminu RN Ovid Works S.A.

[28.2023]_Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 4 października 2023 r.
1.Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał
2.Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
3.Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
4.Klauzula informacyjna

[27.2023]_Zawarcie listu intencyjnego z VRAAR i SPLASH w zakresie przyszlej współpracy

[26.2023]_Zawarcie listu intencyjnego z podmiotem zagranicznym z siedzibą w USA w zakresie udzielenia płatnej licencji na stworzenie gry Metamorphosis w wersji VR

[25.2023]_Zawarcie umowy wydawniczej z Untold Tales S.A. w zakresie sprzedaży gry Metamorphosis na platformach sprzedażowych

[24.2023]_Korekta raportu biezacego ESPI 23.2023 wykaz akcjonariuszy na ZWZ 30.06.2023

[23.2023] Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku

[22.2023] Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Plug In Digital w celu sprzedaży gier: “Interkosmos 2000” i “Metamorphosis”, w wersji na PC, na nowych platformach sprzedażowych i rynkach

[21.2023] Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Ovid Works S.A

[20.2023]_Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.
1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ
2. Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał
3. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
4. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
5. Klauzula informacyjna
Załaczniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Dębowskim
Załaczniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Chojeckim

[19.2023]_Zawarcie listu intencyjnego z Anshar Publishing sp. z o.o. w zakresie wydania nowego tytułu Emitenta o roboczym tytule Venexia

[18.2023]-Ustalenie daty premiery gry Interkosmos 2000 na platformie PICO Store

[17.2023]-Zatwierdzenie przez chińskiego kontrahenta finalnej wersji gry Interkosmos 2000 do sprzedaży w PICO Store

[16.2023] Informacja o złożeniu przez Emitenta wniosku o udzielenie dofinansowania przez CRPK

[15.2023]_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na NWZ, które odbyło się w dniu 16.02

[14.2023] – Ustalenie daty premiery gry “Interkosmos 2000″na platformie Steam.

[13.2023]_Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 16.02.2023
*Ovid Works_projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza
*Opinia Zarządu_projekt uchwały

[12.2023]_Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 16 lutego 2023 r.
*1 Ovid Works S.A. NWZ- ogłoszenie o zwołaniu
*2 Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał
*3 Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
*Załaczniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia pożyczek z Jackiem Dębowskim
*Załączniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia pożyczek z Jackiem Chojeckim

[11.2023]_Rozpoczęcie prac nad nowymi wersjami językowymi gry “Interkosmos 2000”

[10.2023]_Informacja o wynikach sprzedaży gry Interkosmos 2000

[9.2023]_Udzielenie Spółce pożyczki przez Członka Zarządu oraz informacja o całkowitej kwocie pożyczek udzielonych przez Członków Zarządu Spółce

[8.2023]_Udzielenie Spółce pożyczek przez Członków Zarządu oraz informacja o całkowitej kwocie pożyczek udzielonych przez Członków Zarządu Spółce

[7.2023]_Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
Zawiadomienie Art 19 MAR Jacek Chojecki

[6.2023]_Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
Zawiadomienie 1 z art 19 MAR Jacek Dębowski
Zawiadomienie 2 z art 19 MAr Jacek Dębowski

[5.2023]_Otrzymanie zawiadomień od znaczących akcjonariuszy o planowanej sprzedaży dodatkowej puli akcji Spółki

[4.2023]_Otrzymanie korekty zawiadomienia od osoby zobowiązanej
*Jacek Dębowski_Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR_zmiana

[3_2023]_Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Michał Kwiatkowski_Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR

[2.2023]_Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Jacek Dębowski_Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR

[1.2023] Informacja o wynikach sprzedaży gry Interkosmos 2000


Raporty EBI 2024

[11.2024] Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A., które odbyło się w dniu 9 lipca 2024r.
*Treść uchwał podjętych przez ZWZ Ovid Works S.A. w dniu 9 lipca 2024 r.

[10.2024]_Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2024 r. na żądanie akcjonariusza Spółki
*1.Ogłoszenie o zwołaniu WZ-uzupełnione
*2.Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał-uzupełnione
*3.Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją-uzupełnione
*4.Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów

[9.2024]_Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 9 lipca 2024 r.
*1.Ogłoszenie o zwołaniu WZ
*2.Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał
*3.Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
*4.Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
*5.Klauzula informacyjna

[08.2024]_Raport roczny za 2023 r.
* 1. Ovid Works S.A._Raport roczny za 2023 r.
* 2. Sprawozdanie finansowe Ovid Works S.A. za 2023 r.
* 3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Ovid Works S.A. za 2023 r.
* 4. Sprawozdanie Zarządu Emitenta z działalności Ovid Works S.A. w 2023 r.
* 5. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Ovid Works S.A. za 2023 r.

[7.2024]_Treść uchwał podjętych przez NWZ Ovid Works S.A.w dniu 21 maja 2024 r.
*Treść uchwał przyjętych na NWZ Ovid Works 21.05.2024
*Załaczniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Dębowskim
*Załaczniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Chojeckim

[6.2024] Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
*Ovid Works S.A._Raport za I kwartał_2024 roku

[5.2024]_Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2023 r.
*Ovid Works S.A. wykaz zmian do raportu okresowego za 01.10.2023-31.12.2023
*Ovid Works S.A._Raport za IV kwartał_2023 roku_korekta

[4.2024]_Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 21 maja 2024 r.
1.Ovid Works S.A. – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2.Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał
3.Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
4.Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
5.Klauzula informacyjna
Załaczniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Dębowskim
Załaczniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Chojeckim

[3.2024]_Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego-Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
*2024.04.15_Dobre Praktyki NC_2024

[2.2024] Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
*Ovid Works S.A._Raport za IV kwartał_2023 roku

[1.2024]_Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Raporty EBI 2023

EBI [20.2023] Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
*Ovid Works S.A._Raport za III kwartał_2023 roku

EBI [19.2023]_Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. po wznowieniu obrad w dniu 2 listopada 2023 roku

EBI [18.2023] Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 4.10.2023
* Treść przyjętych uchwał NWZ Ovid Works S.A. 04.10.2023

EBI [17.2023]_Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ Spółki 04.10.2023 na żądanie akcjonariusza
1.Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał_uzupełnienie
2.Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją_aktualizacja
3.Ovid Works S.A. – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_aktualizacja
4.Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
5.Klauzula informacyjna
6.Tekst jednolity Regulaminu RN Ovid Works S.A.

EBI [16.2023]_Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 4 października 2023 r.
1.Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał
2.Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
3.Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
4.Klauzula informacyjna

EBI [15/2023] Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
*Ovid Works S.A._Raport za II kwartał_2023 roku

EBI [14.2023]_Wygaśnięcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

EBI [13/2023] Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Małgorzata Brauckmann – Sajkiewicz
Michał Kwiatkowski
Tomasz Sielicki
Krzysztof Ludwiniak
Łukasz Rosiński

EBI [12/2023] Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r.
1. Treść uchwał,
2. załączniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Chojeckim,
3. załączniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Dębowskim

EBI [11.2023]_Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.
1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ
2. Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał
3. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
4. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
5. Klauzula informacyjna
Załaczniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Dębowskim
Załaczniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Chojeckim

EBI [10.2023]_Raport roczny za 2022 r.
1. Ovid Works S.A._Raport roczny za 2022 r.
2. OVID WORKS S.A. Sprawozdanie finansowe 2022
3. OVID WORKS S.A. informacja dodatkowa 2022
4. Sprawozdanie Zarządu Ovid Works S.A. z działalności za 2022 rok
5. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

EBI [9.2023]_Informacja o powołaniu członków Zarządu Spółki na nową kadencję
* Życiorys członka Zarządu Jacka Chojeckiego
* Życiorys członka Zarządu Jacka Dębowskiego

EBI [8.2023]_Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 r.

EBI [7.2023]_Raport okresowy za I kwartał 2023 roku
*Ovid Works S.A._Raport za I kwartał_2023 roku

EBI [6.2023] Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta
* Tekst jednolity statutu
* Wykaz zarejestrowanych zmian Statutu

EBI [5/2023]-Treść uchwał podjętych przez NWZ Ovid Works S.A.w dniu 16 lutego 2023 r.
* Treść podjętych uchwał
*Załaczniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia pożyczek z Jackiem Dębowskim
*Załączniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia pożyczek z Jackiem Chojeckim
*Opinia Zarządu

EBI [4/2023] -Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
*Ovid Works S.A._Raport za IV kwartał_2022 roku

EBI [3.2023]_Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 16.02.2023 r.
* Ovid Works_projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza
* Opinia Zarządu_projekt uchwały

EBI [2.2023]_Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 16 lutego 2023 r.
1 Ovid Works S.A. NWZ- ogłoszenie o zwołaniu
2 Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał
3 Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
*Załaczniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia pożyczek z Jackiem Dębowskim
*Załączniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia pożyczek z Jackiem Chojeckimhttps://ovidworks.com/1-tresc-podjetych-uchwal/


Archiwum komunikatów EBI i ESPI (2020-2022)

Kalendarz Inwestora 

Zarząd Ovid Works S.A. informuje, że raporty okresowe w 2024 roku będą przekazywane w następujących terminach:

13 lutego 2024 roku  – Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2023 roku
14 maja 2024 roku  – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 roku
31 maja 2024 roku – Raport okresowy roczny za 2023 rok
13 sierpnia 2024 roku – Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 roku
14 listopada 2024 roku – Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 roku

Walne Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 9 lipca 2024 r. z wprowadzonymi zmianami porządku obrad na żądanie akcjonariusza Spółki
*1. Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał-uzupełnione
*2. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją-uzupełnione
*3. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
*4. Klauzula informacyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 9 lipca 2024 r.
*1. Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał
*2. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
*3. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
*4. Klauzula informacyjna

Ovid Works S.A. – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 21 maja 2024 r.
1.Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał
2.Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
3.Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
4.Klauzula informacyjna
Załaczniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Dębowskim
Załaczniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Chojeckim

Ovid Works S.A. – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 4.10.2023 z wprowadzonymi zmianami porządku obrad na żądanie akcjonariusza Spółki
1.Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał
2.Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
3.Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
4.Klauzula informacyjna
5.Tekst jednolity Regulaminu RN Ovid Works S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na 30.06.2023 r.
1. Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał
2. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
3. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
4. Klauzula informacyjna
Załaczniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Dębowskim
Załaczniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Chojeckim

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A.
*1 Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał
*2 Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
*3 Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
*Ovid Works_projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.
* 1 Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał 30.06.2022
* 2 Ovid Works S.A. – pełnomocnitwo z instrukcją 30.06.2022
* 3 Ovid Works S.A. – liczba akcji liczba głosów 30.06.2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
* 1 Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał 28_05_2021
* 2 Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją 28_05_2020
* 3 Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów_28_05_2020
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 12 stycznia 2021 r.
* Ovid Works_projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza
* Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał 16_12_2020
* Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcja 16_12_2020
* Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów_16_12_2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 3 lipca 2020 r.


Dywidenda


Zarząd Ovid Works nie planuje wypłaty dywidendy w najbliższych latach. Wypracowany zysk Spółki zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.


Dane finansowe