Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

O spółce

Władze Spółki

Zarząd

Jacek Dębowski, Prezes Zarządu 
Jacek Dębowski w 2009 r. ukończył studia na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, na kierunku  Electronics and Telecommunication – IT Systems, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W latach 2011 – 2012 r. odbył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie sprzedażą i wartością klienta organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Współzałożyciel Ovid Works.

Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami branży high-tech i gier wideo w zespołach składających się do 30 osób. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii zarówno dla rozwiązań biznesowych, jak i wdrożeń systemowych. Od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu i zarządza pracami działu R&D. Przykłady wiodących projektów badawczo-rozwojowych: opracowanie modelu ofertowania u operatora telefonii komórkowej; zaprojektowanie i wdrożenie mechanizmów bezpieczeństwa informacji u największego operatora telekomunikacyjnego w Polsce; zaprojektowanie platformy wymiany informacji i optymalizacji kosztów (kraje UE) dla producenta sprzętu medycznego. W latach 2008-2016 sprawował funkcję Business Strategy Consultant  (wcześniej Technology Analyst) w Accenture.

Jacek Chojecki, Wiceprezes Zarządu
Jacek Chojecki jest współzałożycielem studia Ovid Works. Posiada bogate doświadczenie w pracy z narracją i opowiadaniem historii oraz ponad 8-letnie doświadczenie w reżyserii filmowej i instalacjach wideo. Wybrane scenariusze, reżyseria filmów i instalacji filmowych – „Mora: Take 1” (2014) – eksperymentalna instalacja filmowa na Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji (Venice Biennale of Architecture) – „Rabbitz” (2013), scenariusz i reżyseria, 30 min, produkcja: HEAD, Elefant Films , RTS) – Filmy w stałej ekspozycji w Europejskim Centrum Solidarności (2013-2014). Doświadczenie w najnowszej produkcji i asystent reżysera w filmach – „Zaćma” – reż. Ryszard Bugajski – „Generał Nil” – reż. Ryszard Bugajski – „Drill, Baby Drill” – reż. Lech Kowalski. Od 2015 roku pracuje jako Game Director w Ovid Works i kieruje pracami działu R&D.

Rada Nadzorcza
Małgorzata Brauckmann-Sajkiewicz, Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Michał Kwiatkowski, Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Ludwiniak, Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Rosiński, Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Sielicki, Członek Rady Nadzorczej


Dokumenty korporacyjne


Statut Ovid Works S.A.
Odpis KRS Ovid Works S.A.


Dokument informacyjny


Ovid Works S.A. – dokument informacyjny z 9 lipca 2020 roku.
Ovid Works S.A. – dokument informacyjny z 14 stycznia 2022 roku.


Archiwum komunikatów EBI i ESPI (2020-2022)

Raporty ESPI 2023

[29. 2023]_Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ Spółki 04.10.2023 na żądanie
1.Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał_uzupełnienie
2.Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją_aktualizacja
3.Ovid Works S.A. – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_aktualizacja
4.Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
5.Klauzula informacyjna
6.Tekst jednolity Regulaminu RN Ovid Works S.A.

[28.2023]_Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 4 października 2023 r.
1.Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał
2.Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
3.Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
4.Klauzula informacyjna

[27.2023]_Zawarcie listu intencyjnego z VRAAR i SPLASH w zakresie przyszlej współpracy

[26.2023]_Zawarcie listu intencyjnego z podmiotem zagranicznym z siedzibą w USA w zakresie udzielenia płatnej licencji na stworzenie gry Metamorphosis w wersji VR

[25.2023]_Zawarcie umowy wydawniczej z Untold Tales S.A. w zakresie sprzedaży gry Metamorphosis na platformach sprzedażowych

[24.2023]_Korekta raportu biezacego ESPI 23.2023 wykaz akcjonariuszy na ZWZ 30.06.2023

[23.2023] Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku

[22.2023] Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Plug In Digital w celu sprzedaży gier: “Interkosmos 2000” i “Metamorphosis”, w wersji na PC, na nowych platformach sprzedażowych i rynkach

[21.2023] Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Ovid Works S.A

[20.2023]_Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.
1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ
2. Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał
3. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
4. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
5. Klauzula informacyjna
Załaczniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Dębowskim
Załaczniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Chojeckim

[19.2023]_Zawarcie listu intencyjnego z Anshar Publishing sp. z o.o. w zakresie wydania nowego tytułu Emitenta o roboczym tytule Venexia

[18.2023]-Ustalenie daty premiery gry Interkosmos 2000 na platformie PICO Store

[17.2023]-Zatwierdzenie przez chińskiego kontrahenta finalnej wersji gry Interkosmos 2000 do sprzedaży w PICO Store

[16.2023] Informacja o złożeniu przez Emitenta wniosku o udzielenie dofinansowania przez CRPK

[15.2023]_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na NWZ, które odbyło się w dniu 16.02

[14.2023] – Ustalenie daty premiery gry “Interkosmos 2000″na platformie Steam.

[13.2023]_Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 16.02.2023
*Ovid Works_projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza
*Opinia Zarządu_projekt uchwały

[12.2023]_Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 16 lutego 2023 r.
*1 Ovid Works S.A. NWZ- ogłoszenie o zwołaniu
*2 Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał
*3 Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
*Załaczniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia pożyczek z Jackiem Dębowskim
*Załączniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia pożyczek z Jackiem Chojeckim

[11.2023]_Rozpoczęcie prac nad nowymi wersjami językowymi gry “Interkosmos 2000”

[10.2023]_Informacja o wynikach sprzedaży gry Interkosmos 2000

[9.2023]_Udzielenie Spółce pożyczki przez Członka Zarządu oraz informacja o całkowitej kwocie pożyczek udzielonych przez Członków Zarządu Spółce

[8.2023]_Udzielenie Spółce pożyczek przez Członków Zarządu oraz informacja o całkowitej kwocie pożyczek udzielonych przez Członków Zarządu Spółce

[7.2023]_Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
Zawiadomienie Art 19 MAR Jacek Chojecki

[6.2023]_Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
Zawiadomienie 1 z art 19 MAR Jacek Dębowski
Zawiadomienie 2 z art 19 MAr Jacek Dębowski

[5.2023]_Otrzymanie zawiadomień od znaczących akcjonariuszy o planowanej sprzedaży dodatkowej puli akcji Spółki

[4.2023]_Otrzymanie korekty zawiadomienia od osoby zobowiązanej
*Jacek Dębowski_Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR_zmiana

[3_2023]_Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Michał Kwiatkowski_Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR

[2.2023]_Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
* Jacek Dębowski_Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR

[1.2023] Informacja o wynikach sprzedaży gry Interkosmos 2000


Raporty EBI 2023

EBI [17.2023]_Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ Spółki 04.10.2023 na żądanie akcjonariusza
1.Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał_uzupełnienie
2.Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją_aktualizacja
3.Ovid Works S.A. – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_aktualizacja
4.Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
5.Klauzula informacyjna
6.Tekst jednolity Regulaminu RN Ovid Works S.A.

EBI [16.2023]_Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 4 października 2023 r.
1.Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał
2.Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
3.Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
4.Klauzula informacyjna

EBI [15/2023] Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
*Ovid Works S.A._Raport za II kwartał_2023 roku

EBI [14.2023]_Wygaśnięcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

EBI [13/2023] Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Małgorzata Brauckmann – Sajkiewicz
Michał Kwiatkowski
Tomasz Sielicki
Krzysztof Ludwiniak
Łukasz Rosiński

EBI [12/2023] Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r.
1. Treść uchwał,
2. załączniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Chojeckim,
3. załączniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Dębowskim

EBI [11.2023]_Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.
1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ
2. Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał
3. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
4. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
5. Klauzula informacyjna
Załaczniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Dębowskim
Załaczniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Chojeckim

EBI [10.2023]_Raport roczny za 2022 r.
1. Ovid Works S.A._Raport roczny za 2022 r.
2. OVID WORKS S.A. Sprawozdanie finansowe 2022
3. OVID WORKS S.A. informacja dodatkowa 2022
4. Sprawozdanie Zarządu Ovid Works S.A. z działalności za 2022 rok
5. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

EBI [9.2023]_Informacja o powołaniu członków Zarządu Spółki na nową kadencję
* Życiorys członka Zarządu Jacka Chojeckiego
* Życiorys członka Zarządu Jacka Dębowskiego

EBI [8.2023]_Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 r.

EBI [7.2023]_Raport okresowy za I kwartał 2023 roku
*Ovid Works S.A._Raport za I kwartał_2023 roku

EBI [6.2023] Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta
* Tekst jednolity statutu
* Wykaz zarejestrowanych zmian Statutu

EBI [5/2023]-Treść uchwał podjętych przez NWZ Ovid Works S.A.w dniu 16 lutego 2023 r.
* Treść podjętych uchwał
*Załaczniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia pożyczek z Jackiem Dębowskim
*Załączniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia pożyczek z Jackiem Chojeckim
*Opinia Zarządu

EBI [4/2023] -Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
*Ovid Works S.A._Raport za IV kwartał_2022 roku

EBI [3.2023]_Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 16.02.2023 r.
* Ovid Works_projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza
* Opinia Zarządu_projekt uchwały

EBI [2.2023]_Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 16 lutego 2023 r.
1 Ovid Works S.A. NWZ- ogłoszenie o zwołaniu
2 Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał
3 Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
*Załaczniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia pożyczek z Jackiem Dębowskim
*Załączniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia pożyczek z Jackiem Chojeckimhttps://ovidworks.com/1-tresc-podjetych-uchwal/


Dematerializacja – ogłoszenia spółki 


V wezwanie
IV Wezwanie
III wezwanie
II wezwanie
I wezwanie

Walne Zgromadzenia

Ovid Works S.A. – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 4.10.2023 z wprowadzonymi zmianami porządku obrad na żądanie akcjonariusza Spółki
1.Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał
2.Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
3.Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
4.Klauzula informacyjna
5.Tekst jednolity Regulaminu RN Ovid Works S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na 30.06.2023 r.
1. Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał
2. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
3. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
4. Klauzula informacyjna
Załaczniki nr 1-5 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Dębowskim
Załaczniki nr 1-4 do uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do pożyczek z Jackiem Chojeckim

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A.
*1 Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał
*2 Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją
*3 Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów
*Ovid Works_projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.
* 1 Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał 30.06.2022
* 2 Ovid Works S.A. – pełnomocnitwo z instrukcją 30.06.2022
* 3 Ovid Works S.A. – liczba akcji liczba głosów 30.06.2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
* 1 Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał 28_05_2021
* 2 Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją 28_05_2020
* 3 Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów_28_05_2020
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 12 stycznia 2021 r.
* Ovid Works_projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza
* Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał 16_12_2020
* Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcja 16_12_2020
* Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów_16_12_2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 3 lipca 2020 r.


Dywidenda


Zarząd Ovid Works nie planuje wypłaty dywidendy w najbliższych latach. Wypracowany zysk Spółki zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.


Otoczenie rynkowe

Według firmy badawczej Newzoo wartość branży gier w 2019 r. wyniesie 152,1 mld USD. Z kolei według prognoz w 2020 r. gracze ze wszystkich platform mają wygenerować́ przychód o wartości 164,6 mld USD, z czego za ponad 50% tej kwoty przypadnie segmentowi gier PC i konsolom. Według ekspertów rynek gier w latach 2018-2022 będzie się rozwijał w tempie 9,6% rocznie.

Według prognoz łączny dochód ze sprzedaży oprogramowania i sprzętu VR w 2020 r. ma wynieść 37,7 mld USD, w tym 17,8 mld USD wartości sprzedaży samych urządzeń. Rynek VR wciąż jest młodą, dynamicznie rosnącą niszą rynkową. Charakteryzuje się ona relatywnie niską konkurencją i dynamicznie powiększającą się bazą sprzętu. 

Ovid Works jest dynamicznie rosnącą spółką rokrocznie zwiększającą swoje przychody i wartość. Studio dywersyfikuje swoją działalność poprzez wydawanie gier dostępnych na różne platformy, w tym VR.


Dane finansowe